1. Scopul declarației

Prezenta declarație are scopul de a explica cât mai simplu și transparent modul în care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal prin utilizarea aplicației web existente la adresa dmsvault.ro​.
Menționăm că această declarație are un caracter limitat și aplicabil doar interacțiunii Dumneavoastră cu REEA SRL prin intermediul paginilor prezentate pe domeniul ​dmsvault.ro​, și nu reprezintă integralitatea condițiilor și a tuturor prelucrărilor efectuate, și asupra faptului că acest document reprezintă o parte integrantă cel puțin din ansamblul de documente Termeni de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre, Strategia și Politica noastră de Confidențialitate, Strategia și Politica noastră de interacțiune cu informațiile aflate în legătură cu Cookies. Are caracter de Documentație internă suplimentară aplicabilă și prin urmare se aplică în completarea documentelor specificate anterior.
Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre, Strategia și Politica noastră de Confidențialitate ​integrală​, precum și Strategia și Politica noastră de interacțiune cu informațiile aflate în legătură cu Cookies, care conțin ​termenii și condițiile de utilizare general aplicabili ai REEA SRL, pot fi regăsite și consultate la adresa de internet www.reea.net/privacy​.
Prezenta declarație de confidențialitate se aplică tuturor vizitatorilor care accesează pagini de internet existente în cadrul domeniului ​dmsvault.ro/​, indiferent de calitatea lor juridică și indiferent de modul în care ajung să navigheze pe acest domeniu.
Persoanele considerate minore conform legislației aplicabile sunt obligate să solicite asistența reprezentanților lor legali și să ne contacteze imediat la adresa Google LLC Email dpo.gdpr.reea.srl@aronsamu.com​.
Datele cu caracter personal se referă la orice fel de informații despre o persoană identificată ori identificabilă​. Câteva exemple comune sunt numele complet ori parțial, adresa Email, numărul de telefon, data nașterii ori adresa de IP de pe care ne vizitați. Într-un spectru mai larg în categoria datelor cu caracter personal pot intra și informații despre dispozitivul de pe care ne vizitați, cum ar fi de exemplu modelul dispozitivului utilizat, versiunea sistemului de operare, versiunea browserului, sau informații legate de locație sau cu caracter public.
Prelucrarea se referă la ansamblul operațiunilor pe care le putem efectua asupra datelor, cum ar fi de exemplu:
 • Colectarea
 • Stocarea
 • Organizarea
 • Transferul
 • Ștergerea
Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopuri precise și limitate atunci când vizitați site-ul de Internet ​dmsvault.ro/​, decideți în mod voluntar și în lipsa oricărei constrângeri să contactați REEA SRL utilizând metodele de contact puse la dispoziție în acest scop, ori decideți să utilizați unele servicii sau aplicații disponibile care necesită în mod expres utilizarea unor date cu caracter personal. În anumite situații, colectăm și utilizăm date cu caracter personal existente în spațiul public și care sunt disponibile în mod legal, cum ar fi de exemplu cele publicate de diverse instituții ale Statului.

2. Tipurile de date colectate

Datele cu caracter personal pe care le colectăm în mod direct sau prin intermediul unor servicii terțe sunt:
 • Adresa de IP, atunci când accesați pagini Internet.
 • Denumirea paginii Internet accesate.
 • Date de identificare precum de exemplu: ​Nume, Prenume, Nume utilizator, Parolă, Nume companie, Adresa Email, Număr de telefon, Domeniul de activitate, Județul și Localitatea de domiciliu​, atunci când decideți să intrați în contact cu REEA SRL și sunt oferite voluntar prin consimțământ sau le considerăm obiectiv necesare sau cel puțin utile în interesul nostru legitim de afaceri pentru a vă putea contacta în legătură cu scopul pentru care vă manifestați consimțământul și/ sau interesul. ● Date statistice, în formă anonimă, care deși în mod individual (sau izolat) nu pot conduce la identificarea directă, prin corelare cu alte seturi de date, în situații de excepție au potențialul de a fi utilizate pentru identificarea unei persoane.
 • Prin intermediul campaniilor de publicitate prin Email marketing și Newsletter se colectează informații anonimizate statistice referitoare la rata de deschidere și performanța campaniilor.
 • Aceste date pot include de exemplu:
  • Locația stabilită pe baza adresei de IP, coordonate geografice, sau în urma acordului Dumneavoastră, furnizate prin intermediul dispozitivului utilizat pentru accesare.
  • Browser-ul utilizat pentru navigare, versiunea și funcțiile acestuia.
  • Alte informații accesibile prin intermediul browser-ului ori aplicației utilizate, cum ar fi de exemplu versiunea sistemului de operare ori rezoluția folosită pe dispozitivul Dumneavoastră.
  • Denumirile paginilor accesate și/ sau al fișierelor descărcate.
  • Sursa paginii precedente.

REEA SRL nu efectuează procesări care să ducă la identificarea persoanelor pe baza datelor statistice, aceste date fiind colectate prin intermediul unor servicii terțe și sunt puse la dispoziția noastră în format anonim. De cele mai multe ori, colectarea acestor informații poate fi blocată configurând în mod corespunzător dispozitivul utilizat, ori refuzând accesul la aceste date atunci când vi se cere un acord în acest sens.

   

3. Date sensibile și/ sau despre minori

REEA SRL nu colectează și nu procesează date cu caracter sensibil, ori despre minori prin intermediul paginilor disponibile la adresa de internet ​dmsvault.ro/.​ Vă notificăm în mod expres obligația de a nu transmite niciun fel de date cu caracter personal, altele decât cele enumerate în cadrul punctului 2 al acestui document în mod voluntar ori accidental prin intermediul formularelor puse la dispoziție.
De asemenea vă notificăm în mod expres obligația de a nu introduce niciun fel de informații cu caracter personal în paginile care vă oferă posibilitatea de a furniza sau posta comentarii.
Persoanele considerate minore conform legislației aplicabile sunt obligate să solicite asistența reprezentanților lor legali și să ne contacteze imediat la adresa Google LLC Email dpo.gdpr.reea.srl@aronsamu.com.

4. Precizări importante privind platforma ​dmsvault.ro/

Proprietarul informației și societatea comercială REEA SRL ca titular al dreptului de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a acestora își rezervă drepturile de a utiliza toate mijloacele legale spre a mitiga și recupera prejudiciile suferite prin încălcarea drepturilor.
Vă notificăm faptul că moderăm pe cât posibil conținutul dar nu ne asumăm obligații sau răspunderi în acest sens.
Vă notificăm faptul că putem șterge în orice moment și chiar în absența oricărei notificări orice fel de informații din cadrul platformei ​dmsvault.ro/​ - acest fapt putând avea ca și consecință sau reprezenta inclusiv ștergerea spațiului dedicat Dvs. în totalitate.
NICIO PARTE (INCLUSIV COMBINAȚIE CU PRIVIRE LA ACEASTA) SAU TOTALITATEA AFACERII REEA SRL NU VA FI ȚINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE SAU OBLIGATĂ PENTRU COMPENSAȚIE PENTRU MOTIVELE ORICĂREI (INCLUSIV COMBINAȚIE CU PRIVIRE LA ACEASTA) SAU TOTALITĂȚII DAUNELOR (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE ACCIDENTALE, INCIDENTALE, CONSECVENȚIONALE, INDIRECTE, DIRECTE ȘI/ SAU SPECIALE), INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE DAUNE CURENTE, PIERDERI DE DATE ȘI/ SAU PIERDERI DE OPORTUNITĂȚI DE AFACERI SAU PROFITURI, CARE SUNT ÎN MOD LEGITIM STABILITE CA REZULTÂND DIN ACCESAREA, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA CU PLATFORMA ​DMSVAULT.RO/ ȘI/ SAU CU PERFORMANȚA PREZENTATĂ, AȘTEPTATĂ ȘI/ SAU LIVRATĂ A INFORMAȚIEI, PRODUSELOR ȘI/ SAU SERVICIILOR OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL INTERACȚIUNII CU ACESTEA, INFORMAȚIA INCLUSĂ, LA CARE SE FACE REFERIRE SAU LIVRATĂ ACOLO SAU CU CONDUITA ALTOR ENTITĂȚI CARE INTERACȚIONEAZĂ CU ACESTEA (INDIFERENT DE MEDIUL EFECTIV REAL ȘI/ SAU ONLINE) SAU PARTICIPAREA (CHIAR ȘI ÎNCERCATĂ, INDIFERENT DE MEDIUL EFECTIV REAL ȘI/ SAU ONLINE) CONECTATĂ DE (UN) EVENIMENT(E) REEA SRL ȘI/ SAU DE (UN) EVENIMENT(E) ALE ENTITĂȚILOR PARTENERE REEA SRL, SAU DE INTERACȚIUNEA CU CONȚINUTUL ORICĂRUI VIZITATOR, UTILIZATOR ȘI/SAU ENTITĂȚI CARE INTERACȚIONEAZĂ SAU DATORATĂ ORICĂRUI ALT TIP DE CIRCUMSTANȚĂ, EVENIMENT ȘI/ SAU ACTIVITATE LEGATĂ DE ACCESUL, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA CU ACESTEA SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTORA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE PĂRȚI DIN CADRUL ACESTORA SAU CONȚINUT, ȘI DE ASEMENEA CIRCUMSTANȚA REȚINUTĂ SAU INVOCATĂ ÎN MOD LEGITIM CĂ UTILIZAREA INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE, ACCESUL ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA AR FI FOST ACCIDENTALĂ), CHIAR DACĂ REEA SRL A FOST, ESTE SAU VA FI AVERTIZATĂ, SFĂTUITĂ SAU CONSILIATĂ CU PRIVIRE LA POTENȚIALA EXISTENȚĂ SAU APARIȚIE A UNOR ASEMENEA DAUNE ȘI/ SAU RĂSPUNDERI.
PRIN ACEASTA ÎN MOD COMPLET ȘI ÎN ABSENȚA ORICĂREI CONSTRÂNGERI RECUNOAȘTEȚI, ACCEPTAȚI, AGREAȚI ȘI CONSIMȚIȚI SĂ VĂ ASUMAȚI ȘI SĂ SUPORTAȚI RESPONSABILITATE COMPLETĂ PENTRU ACCESUL, UTILIZAREA ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA (STABILITE ÎN MOD LEGITIM CA FIIND CONECTATE, ÎN ORICE MANIERĂ) DUMNEAVOASTRĂ CU PLATFORMA ​DMSVAULT.RO/ SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTORA SAU ÎN LEGĂTURĂ CUACESTEA(INCLUSIVDARFĂRĂLIMITARELA ORICE PĂRȚI DIN CADRUL ACESTORA). PRIN ACEASTA TOTODATĂ ÎN MOD COMPLET ȘI ÎN ABSENȚA ORICĂREI CONSTRÂNGERI RECUNOAȘTEȚI, ACCEPTAȚI, AGREAȚI ȘI CONSIMȚIȚI CĂ SINGURUL REMEDIU ÎMPOTRIVA REEA SRL ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE RĂSPUNDERI ȘI/ SAU DAUNE STABILITE ÎNMODLEGITIMAFICONECTATE(ÎN ABSOLUT ORICE MANIERĂ) CU ACCESAREA, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ CU PLATFORMA ​DMSVAULT.RO/ SAU ORICE INFORMAȚIE INCLUSĂ SAU LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN CADRUL ACESTORA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA (INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE LA ORICEPĂRȚIALEACESTORASAUCONȚINUT,ȘI DE ASEMENEA CIRCUMSTANȚA STABILITĂ SAU INVOCATĂ ÎN MOD LEGITIM CĂ UTILIZAREA INCLUSIV IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII, ACCESAREA ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA AR FI FOST ACCIDENTALĂ) A FOST, ESTE ȘI VA CONTINUA SĂ FIE ÎNCETAREA ACCESĂRII, UTILIZĂRII (SAU ÎNCERCĂRII UTILIZĂRII ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT DE TIP IMPOSIBILITATE DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNII CU PLATFORMA ​DMSVAULT.RO/ ȘI/ SAU REEA SRL ÎN TOTALITATE. 
    ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE REEA SRL AR FI ȚINUTĂ ÎN MOD LEGITIM CA RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE ȘI/ SAU PIERDERI CARE SUNT REȚINUTE ÎN MOD LEGITIM A FI LEGATE (ÎN ABSOLUT ORICE MANIERĂ) CU ACCESUL, UTILIZAREA (INCLUSIV IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE) ȘI/ SAU INTERACȚIUNEA (A) DUMNEAVOASTRĂ CU PLATFORMA ​DMSVAULT.RO/ ȘI/SAU ORICE INFORMAȚIE, RĂSPUNDEREA REEA SRL VA FI ÎN ORICE CAZ LIMITATĂ ÎN MOD STRICT LA ECHIVALENTUL ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ AL SUMEI DE EUR) 100.00 (O SUTĂ). 

5. Scopul în care utilizăm datele cu caracter personal

 • Adresa de IP - este colectată în scopul asigurării cerințelor de securitate conform legislației în vigoare precum și în cel al respectării normelor și regulamentelor interne cu privire la securitatea informației.
 • Date de identificare - sunt colectate și procesate exclusiv în scopul pentru care vă manifestați interesul sau pe care l-am stabilit în interesul nostru legitim de afaceri, cum ar fi de exemplu răspunsul la cereri de ofertă, ori stabilirea unei relații pre-contractuale. În acest scop, ele vor fi transferate în interiorul REEA SRL unuia ori mai multor departamente sau structuri interne (inclusiv angajați, personal contractual sau aflat sub control juridic). După caz și în funcție de acordul obținut de la Dumneavoastră sau de interesul nostru legitim de afaceri, vor fi utilizate și în ​campanii de marketing​ ori​ informare​ cu privire la modificările de conținut, ale termenilor de utilizare ori a prezentei declarații de confidențialitate.
  Campaniile de marketing sau informare se pot desfășura prin Email sau telefon.
  Menționăm în mod expres că există situații în care intrarea în posesia datelor cu caracter personal obligă REEA SRL în baza legislației, ori a interesului legitim să vă notifice chiar și atunci când nu există un acord expres, dacă există motive care indică faptul că puteți fi afectat, că relația noastră de afaceri inclusiv dar fără limitare la faza pre-contractuală ar putea fi afectată, sau notificarea se justifică pe baza interesului nostru legitim de afaceri. În continuare enumerăm câteva exemple de asemenea situații: prevenirea unor fraude, pierderea ori divulgarea neautorizată a unor informații, indisponibilitatea unor servicii, necesitatea actualizării datelor personale, obținerea unui acord pentru o procesare nou apărută, etc.
 • Date Statistice - sunt utilizate în mod anonim pentru:
  • Monitorizarea tendințelor și/ sau identificarea unor posibile breșe de securitate
  • Crearea de rapoarte în scopul îmbunătățirii experienței de navigare, a modului în care vă prezentăm informația, ori pentru a asigura funcționalitățile corespunzătoare în pas cu evoluția tehnologică (inclusiv în domeniul securității informaționale).


6. Transferul datelor cu caracter personal

În scopul îmbunătățirii serviciilor, a comunicării și/ sau a experienței vizitatorilor noștri, datele vor fi transferate după caz, în limita scopului pentru care au fost obținute, către:
 • Departamente interne ale REEA SRL (inclusiv angajați, personal contractual sau aflat sub control juridic), cu atribuții specifice de monitorizare și de soluționare a solicitărilor Dumneavoastră;
 • Autorități guvernamentale, cum sunt cele fiscale, judiciare, de poliție, de reglementare ori arbitraj în situațiile impuse de lege;
 • Tutorilor de drept, reprezentanților legali în situațiile în care persoana vizată este considerată minor conform legislației aplicabile;
 • Persoane împuternicite conform legislației în vigoare.

Comunicarea internă, se efectuează în toate situațiile conform sistemului intern de management al securității informației, certificat ISO 27001 precum și cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor, “RGPD”).
Datele statistice sunt colectate prin intermediul unor servicii specializate, ori indirect oferite prin intermediul unor funcționalități care au scopul de a vă îmbunătăți experiența și care pot fi oferite la rândul lor prin intermediul unor servicii terțe.
Pe paginile de la adresa de Internet ​dmsvault.ro/​ utilizăm următoarele servicii:
 • Google Analytics for Firebase ​deținut de către Google LLC - vă invităm să decideți asupra consultării termenilor de utilizare a acestui serviciu la adresa de Internet actualizată, în prezent: ​https://policies.google.com/u/1/privacy​. Facebook Pixel, ​deținut de către Facebook Inc. - vă invităm să decideți asupra consultării termenilor de utilizare a acestui serviciu la adresa de Internet actualizată, în prezent: https://www.facebook.com/about/privacy​.
 • Facebook (share button sau widgets, social logins), ​deținut de către Facebook Inc. - vă invităm să decideți asupra consultării termenilor de utilizare a acestui serviciu la adresa de Internet actualizată, în prezent: ​https://www.facebook.com/about/privacy​.
 • Add to Any, web widget, ​(web page sharing, bookmarking, și web feed subscription tool) - vă invităm să decideți asupra consultării termenilor de utilizare a acestui serviciu la adresa de Internet actualizată, în prezent: ​https://www.addtoany.com/terms​.
 • Mailjet, ​deținut de către Mailjet SAS - vă invităm să decideți asupra consultării termenilor de utilizare a acestui serviciu la adresa de internet actualizată, în prezent: https://www.mailjet.com/security-privacy/​ - utilizat pentru abonarea la Newsletter din cadrul versiunii web a aplicației ​dmsvault.ro/​ pe baza adresei de Email. Prin intermediul widgetului Mailjet de abonare la Newsletter, conținutul de tip adresă de Email va fi transferat către Mailjet.


7. Drepturile și modul în care le respectăm

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta drepturile utilizatorilor domeniului dmsvault.ro/​. Drepturile persoanelor vizate asupra datelor cu caracter personal sunt:
 • Dreptul de acces​ la datele cu caracter personal - În mod rezonabil și gratuit, aveți dreptul de a cere un raport asupra datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform prevederilor RGPD.
 • Dreptul la rectificare​ - În situațiile în care constatați inexactități, ori sunteți conștient de modificarea unor date cu caracter personal prelucrate de către REEA SRL, care nu mai sunt conforme cu realitatea aveți dreptul de a cere rectificarea acestora, conform prevederilor RGPD. În interesul nostru legitim de afaceri, vă notificăm obligația de a vă exercita acest drept ori de câte ori este incident, conform prevederilor RGPD.
 • Dreptul de a vă opune prelucrărilor​ - Aveți dreptul de a solicita încetarea unor prelucrări asupra datelor cu caracter pe care REEA SRL le efectuează, conform prevederilor RGPD. Acest drept poate fi exercitat când o anumită prelucrare este considerată nejustificată. Vom lua în considerare cererea și vă vom comunica clar modul, baza legală și decizia cu privire la soluționare.
  Acest drept nu poate fi exercitat, ori va fi soluționat negativ, dacă prelucrarea este cerută de legislația în vigoare, este în conformitate cu un contract în derulare, aduce atingere nejustificată unei terțe părți (cu excepția cazului în care prin soluționarea favorabilă a opoziției Dumneavoastră putem în continuare proteja acea terță parte în mod corespunzător), ori poate influența investigațiile unor autorități ale Statului. De asemenea, nu vă puteți opune prelucrărilor care fac parte din, afectează, ori pot afecta sistemele de securitate ale REEA SRL. Vă asigurăm totuși, că ori de câte ori va fi posibil vom da curs cererilor Dumneavoastră, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil, în special cu prevederile RGPD.
 • Dreptul împotriva luării unor decizii automate​ - Vă oferă posibilitatea de a vă opune luării unor decizii de către sisteme de prelucrare automate, fără intervenția unei persoane reale. REEA SRL nu aplică astfel de prelucrări datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor din cadrul domeniului Internet ​dmsvault.ro/​.
 • Dreptul asupra restricționării prelucrărilor​ - Vă oferă posibilitatea de a ne solicita restricționarea modului în care prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele situații:
  • Sunteți conștient că prelucrăm date cu caracter personal care nu mai corespund cu realitatea, ori există informații inexacte.
  • Există suficiente motive rezonabile pentru a considera prelucrarea efectuată ca fiind ilegală.
  • Doriți păstrarea datelor în mod expres, prin exprimarea unui acord în formă scrisă, dar nu doriți ca aceste date să fie incluse parțial ori total în anumite prelucrări.
  • Există o cerere prin care vă exercitați “Dreptul de a vă opune prelucrărilor” asupra datelor cu caracter personal prelucrate în interes legitim de către REEA SRL.
 • Dreptul la portabilitatea datelor​ - Vă oferă posibilitatea de a solicita transferul datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, în baza unui contract ori a unui consimțământ exprimat expres, în formă scrisă.
 • Dreptul de “a fi uitat” (a fi șters)​ - Este dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele situații:
  • Datele nu mai sunt necesare prelucrării, nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate, ori devin inexacte.
  • Dispare baza legală a prelucrării prin modificarea legislației, ori prin retragerea unui consimțământ acordat în prealabil.
 • Dreptul de a reclama​ - Vă garantează opțiunea de a depune o reclamație în situațiile în care sunteți nemulțumit de modul în care răspundem, ori de calitatea răspunsurilor, respectiv al soluțiilor oferite la solicitările depuse cu privire la colectarea ori prelucrările datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la despăgubiri și asistența juridică​ - Este dreptul Dumneavoastră de a cere despăgubiri și asistență juridică în situațiile în care există prejudicii dovedite ca urmare a colectării ori prelucrării datelor cu caracter personal de către REEA SRL în calitatea sa de operator.

    Menționăm că în toate situațiile avem obligația legală de a verifica corespunzător identitatea solicitantului și ca urmare acest lucru poate însemna solicitarea de date cu caracter personal specifice adiționale.

8. Cum vă exercitați drepturile

Toate drepturile pot fi exercitate utilizând modalitățile și datele de contact puse la dispoziție în secțiunea “​Cum ne contactați​” aflată la finalul prezentei declarații.

9. Cum vă protejăm datele cu caracter personal

REEA SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele, inclusiv cele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care intră în contact. În acest sens urmărește în mod constant îmbunătățirea politicilor și procedurilor interne, precum și îmbunătățirea propriilor sisteme de securitate și pregătire a personalului propriu.
Câteva dintre aceste măsuri sunt de exemplu:
 • Desemnarea unui ofițer cu protecția datelor personale (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Data Protection Officer, “DPO”)
 • Desemnarea unui responsabil al sistemului de management cu securitatea informațiilor
 • Implementarea unui sistem de management al securității informațiilor certificat ISO27001. Acest sistem presupune o serie de măsuri tehnice (sisteme de monitorizare, echipamente conforme, personal specializat, măsuri de securitate fizică, cibernetică, etc.) și organizaționale (politici, proceduri operaționale) care se aplică întregului personal
 • Adoptarea unui cod de conduită intern, aplicabil întregului personal
 • Asigurarea suportului juridic de specialitate cu privire la legislația locală și internațională cu implicații asupra datelor cu caracter personal
 • Derularea de sesiuni de pregătire continuă cu personalul implicat în procesarea datelor cu caracter personal și în domeniul securității informațiilor în general
 • Asigurarea prin prevederi contractuale specifice a garantării unor sisteme de organizare și siguranță adecvate în beneficiul partenerilor și colaboratorilor atunci când se prelucrează date cu caracter personal în calitate de operator.


10. Perioada de păstrare a datelor

În funcție de specificul prelucrării și al obligațiilor impuse de legislația în vigoare, perioada de stocare a datelor poate varia de la câteva zile la un număr de ani. Menționăm că perioada de stocare include perioada de arhivare. Astfel, perioada de stocare este strâns legată de perioada de valabilitate a unor documente emise, relativă la scopul prelucrării și poate fi influențată de prevederi legale cu privire la prescripția unor fapte prevazute în Codul Penal, Civil ori alte acte normative în vigoare.
Vă asigurăm că în toate situațiile vom analiza prompt posibilitatea ștergerii cât mai urgentă a datelor din toate sistemele în care prelucrarea acestora nu mai este necesară ori nu mai corespunde scopului pentru care au fost colectate (de exemplu, vom putea șterge contul dintr-o listă de marketing, în așa fel încât să nu mai primiți înștiințări în viitor, dar nu putem șterge facturile emise dacă au fost achiziționate bunuri ori servicii, existând prevederi legale specifice cu privire la termenele de păstrare impuse de Codul Fiscal). Totodată avem obligația să vă contactăm dacă există un temei legal (cum ar fi o breșă de securitate în care au fost compromise date financiare, ori analiza efectuată indică posibilitatea să fiți afectat din punct de vedere material și/ sau moral).
  Pe baza celor de mai sus, putem afirma că politicile REEA SRL prevăd, în conformitate cu cadrul normativ actual în vigoare, perioade de stocare a datelor cu caracter personal de la 30 zile până la 70 ani. De la caz la caz, perioada necesară ștergerii în cazul unor cereri specifice va fi comunicată în răspunsul cererii Dumneavoastră. Specific domeniului ​dmsvault.ro/​:
 • Log-urile (jurnalele) web și cele rezultate din sistemele de securitate vor fi păstrate ​12 luni​ în baza legislației și al interesului legitim (analiza sistemelor de securitate, îndeplinirea unor obligații contractuale).
 • Datele statistice se vor păstra în mod granular 12 luni, iar agregate pe o perioadă maximă de 3 ani.
 • Datele de identificare trimise prin intermediul formularului de contact vor fi păstrate pe o perioadă de ​12 luni ​în situațiile în care nu se ajunge sub incidența unei relații contractuale.


11. Cum ne contactația. DPO (Data Protection Officer, Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Ofițer cu protecția datelor personale)

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta politică, pentru informații adiționale cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către REEA SRL, pentru orice chestiuni care implică date cu caracter personal și în special în cazul în care sunt implicate persoane minore conform prevederilor normative în vigoare, vă notificăm dreptul și obligația de a contacta imediat și fără întârziere ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal al REEA SRL (DPO, Data Protection Officer, Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Ofițer cu protecția datelor personale)
Societatea comercială:
ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL
Numele ofițerului desemnat cu protecția datelor cu caracter personal:​ Dr. Áron Samu, LL.M., Esq.
Număr telefon mobil: ​0040743773239 = 00407​GDPREADY
Email (adresă Google LLC Email): ​dpo.gdpr.reea.srl@aronsamu.com
Adresa: Str. Horea Nr. 80-82 Ap. 6, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, cod poștal 400275
Vă notificăm obligația de a nu include niciun fel de informații cu caracter personal ori fișiere atașate decât dacă vom solicita expres acest lucru.

b. RMSI (responsabil al sistemului de management cu securitatea informațiilor)

În situația în care dețineți informații cu privire la încălcarea unor norme de securitate, ori dețineți informații asupra unei breșe de securitate vă rugăm să contactați responsabilul sistemului de management al securității informației la adresa Email rmsi@reea.net​.
Vă notificăm obligația de a nu include niciun fel de informații cu caracter personal ori fișiere atașate decât dacă vom solicita expres acest lucru.

c. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Datele de contact direct ale autorității naționale sunt prezentate la adresa de internet actualizată pe care vă invităm să decideți să o consultați, în prezent www.dataprotection.ro​ (data ultimei accesări 15 Mai 2019).
Adresa: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, București
Telefon: 0040 21 252 5599
Fax: 0040 21 252 5757 Email​: ​anspdcp@dataprotection.ro
Site Internet: ​https://www.dataprotection.ro/

d. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul paginilor prezentate la adresa ​https://www.reea.net/​ este:
Societatea Comercială:
SC REEA SRL
RO 10966500 J26 / 628 / 1998
Str. Republicii, Nr. 41, 540110, Târgu Mureș, România
Telefon: +40 365 410 942
Email: ​office@reea.net 
ÎN VIGOARE 
Versiunea 1.0 - 21 Mai, 2019 
ISTORIC VERSIUNI
1. Versiunea 1.0 - în vigoare 21 Mai, 2019 
Data ultimei schimbări:​ ​21 Mai, 2019
Drepturi de autor​. ©2019 ​ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL​. ​Toate drepturile  rezervate​. 

Documentul a fost revizuit în ceea ce privește prevederile incidente în materia protecției datelor cu caracter personal. În urma analizei, au fost făcute ajustări și rectificări ale conținutului propriu al (și adăugări de conținut care nu aparține) societății ​REEA SRL​. Societatea ​ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL​ certifică prin ​Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal Dr. Áron Samu,LL.M.,Esq. ​un nivel de conformitate cu prevederile normative în vigoare de “Conștientizare a eforturilor” (“Efforts awareness”) și acordă prezentului document cod de culoare roșu conform standardelor de certificare ale societății​ ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL​, astăzi, 21 Mai 2019.